Om oss

Vent Systems AB bildades 2015 av Peter Axelsson, Jesper Nilsson, Stefan Söderlund och Helena Valtersson.


Jesper och Peter, som sedan flera år tillbaka arbetar med ventilationskontroller, projekteringar, energiberäkningar och energibesiktningar till vardags, kom i kontakt med decentraliserad ventilation 2012 och såg möjligheterna med detta ventilationssystem. Men befintliga system hade en del fel och brister som man drogs med. Detta födde en tanke att utveckla ett ventilationssystem där man utgick från  kundernas synpunkter gällande ljud och användarvänlighet men också där man uppfyllde  boverkets och energimyndigheternas krav på framtida ventilationsystem. Vi ville utveckla ett ventilationssystem som var helt behovsanpassat, skötte sig helt själv och där man hade en hög värmeåtervinning samt att det var energisnålt. Peter och Jesper tog kontakt med Stefan och Helena, som sedan många år arbetar med elektronikutveckling i sitt företag Solarit AB. Gemensamt bestämde man sig för att utveckla tre olika produkter VSR 125, VS 125 och VS 200.  Med dessa tre produkter täcker man väl in både centraliserade och decentraliserade system.  Dessa tre produkter skulle ha en och samma styrning som bas.

VSR 125 ett mindre centraliserat system passar ypperligt till mindre villor och lägenheter.

VS 125 är ett mindre decentraliserat system och har mindre diameter på installationröret än andra system. Detta gör det lätt att montera i befintliga hål till självdragventiler, men även där man har problem med installtionsutrymmet. 

VS 200, ett större decentraliserat system, klarar av ett mycket högre flöde än andra system och får en bättre ljudbild tack vare sin större diameter. Förrutom detta är VS agregaten försedda med dubbla keramiska element för att klara av nordiskt klimat och ändå ha en hög värmeåtervinning. Dessutom är där två fläktar i agregaten.  Då undviker man att agregaten stannar helt för att vända riktning på luftflödet, vilket händer med en vändande fläkt. Möjligheten att kunna varva upp den ena fläkten samtidigt som vi varvar ner den andra ger ett mer konstant luftflöde och en mer konstant ljudnivå. Samtliga tre system är utvecklade för att passa till både platsbyggda och modulbyggda bostäder, men även till renoveringar där man har begränsat har begränsat istallationsutrymme.


Styrningen som är utvecklad är helt självreglerande genom sina inbyggda sensorer och har därför ingen yttre manöverpanel. På så vis uppstår inga missförstånd om olika inställningar för att ha rätt luftflöde. Samtidigt kan styrningen kopplas upp mot PC via usb där man kan läsa av aktuella värden för de olika sensorerna. Styrningen kan dessutom programeras helt efter olika önskemål/krav som användaren och boverket har.


År 2015 startade Vent System AB även ett samarbete med Kabe AB där man skulle utveckla ett nytt ventilationsystem anpassat för fritidsfordon. Kabes stora kunskap om bland annat ventilation i fritidsfordon och Vent Systems kunskap på bostadsventilationssystem ledde till utvecklingen av ett helt nytt system anpassat för fritidsfordon. Testerna av  det nya ventilationssystemet  utfördes hos Kabe i Tenhult, där man  mätte bland annat effektivitet gällande koldioxid och värmeåtervinning i kyla. Kabe som är marknadsledande i Skandinavien när det gäller fritidsfordon, bygger med mycket hög kvalitet och är ledande när det gäller utvecklingen av nya produkter och lösningar till fritidsfordon. Tester och utveckling av ventilationssystemet pågick mellan 2016 till 2018. Idag finns ett färdigt självstyrarande ventilationssystem som uppfyller Kabes krav på kvalitet som går under namnet SmartVent. Kabe och Vent Systems har gemensamt sökt patent på detta system. Kabe vann 2019 priset European Innovation Award 2019 för denna ventilationslösning. Kabe har  idag ensamrätt för den här produkten som är utvecklad för fritidsfordon.


Vent Systems AB:s  VSR och VS är idag  bland de bäst  behovsstyrda ventilationssystemen på marknaden och är samtidigt är mycket användarvänligt. All utveckling och tillverkning av Vent Systems produkter sker i Sverige.


Nordbygg 2016

Första tillverkningen VS 125 för leverans till ett flyktingboende i Nederhögen i Januari 2016.


Nordbygg 2018

WELCOME